Latest Tweets

Recent News

Founder, Gunilla Grimsgaard

July 10, 2020 0 Comments

CEO and founder, Gunilla Grimsgaard started the company as a result of a decision she made 4 years ago: “I decided to put all my working hours into something that would help build the society I want to live in and be part of”. After looking into and reading about the challenges that exist within complex global […]

Continue reading

Use of Blockchain technology in Supply Chain Management

July 2, 2020 0 Comments

Blockchain technology empowers businesses to act responsibly in supply chain management. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527320302012

Continue reading

Selskaper har måttet gjøre endringer i verdikjedene deres som et resultat av COVID-19

June 23, 2020 0 Comments

Globalt har vi sett at COVID-19 har påvirket mange verdikjeder, i mange tilfeller så har produsenter ikke vært i stand til å få produsert nok og godkjenning av varer tar for mye tid. I helsesektoren har dette spesielt blitt et problem; lang og streng godkjennings prosess. Der ser man at dagens metode er for gammeldags og […]

Continue reading

COVID-19 Munnbind Skandalen kunne blitt unngått med økt sporbarhet i verdikjeder

June 22, 2020 0 Comments

Bilde: Tolletaten COVID-19 pandemien har ført til økt etterspørsel av munnbind i hele verden. Ifølge NRK så har Tolletaten stoppet 8 millioner munnbind siden mars. Halvparten har blitt godkjent, mens resten er holdt tilbake på grunn av manglende merking og dokumentasjon. I en så kritisk situasjon som en pandemi, så er det meget ugunstig å måtte avvise medisinsk utstyr, men sporbarhet ved hvert ledd i verdikjeder er […]

Continue reading

Orixe At Spaceport Norway 2019

September 4, 2019 Comments Off on Orixe At Spaceport Norway 2019

Secure Supply Chain is very proud to have our CEO Gunilla Grimsgaard represent our company at Spaceport Norway 2019 in Trondheim!

Continue reading

Ready to work with SSC? Register now.