Use of Blockchain technology in Supply Chain Management

July 2, 2020 0 Comments

Blockchain technology empowers businesses to act responsibly in supply chain management. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527320302012

Continue reading

Selskaper har måttet gjøre endringer i verdikjedene deres som et resultat av COVID-19

June 23, 2020 0 Comments

Globalt har vi sett at COVID-19 har påvirket mange verdikjeder, i mange tilfeller så har produsenter ikke vært i stand til å få produsert nok og godkjenning av varer tar for mye tid. I helsesektoren har dette spesielt blitt et problem; lang og streng godkjennings prosess. Der ser man at dagens metode er for gammeldags og […]

Continue reading

Secure Supply Chain At Spaceport Norway 2019

September 4, 2019 Comments Off on Secure Supply Chain At Spaceport Norway 2019

Secure Supply Chain is very proud to have our CEO Gunilla Grimsgaard represent our company at Spaceport Norway 2019 in Trondheim!

Continue reading

Secure Supply Chain AS

© 2020 Secure Supply Chain AS