Selskaper har måttet gjøre endringer i verdikjedene deres som et resultat av COVID-19

June 23, 2020 0 Comments

Globalt har vi sett at COVID-19 har påvirket mange verdikjeder, i mange tilfeller så har produsenter ikke vært i stand til å få produsert nok og godkjenning av varer tar for mye tid. I helsesektoren har dette spesielt blitt et problem; lang og streng godkjennings prosess. Der ser man at dagens metode er for gammeldags og […]

Continue reading

COVID-19 Munnbind Skandalen kunne blitt unngått med økt sporbarhet i verdikjeder

June 22, 2020 0 Comments

Bilde: Tolletaten COVID-19 pandemien har ført til økt etterspørsel av munnbind i hele verden. Ifølge NRK så har Tolletaten stoppet 8 millioner munnbind siden mars. Halvparten har blitt godkjent, mens resten er holdt tilbake på grunn av manglende merking og dokumentasjon. I en så kritisk situasjon som en pandemi, så er det meget ugunstig å måtte avvise medisinsk utstyr, men sporbarhet ved hvert ledd i verdikjeder er […]

Continue reading

Secure Supply Chain AS

© 2020 Secure Supply Chain AS