Founder, Gunilla Grimsgaard

July 10, 2020 0 Comments

CEO and founder, Gunilla Grimsgaard started the company as a result of a decision she made 4 years ago: “I decided to put all my working hours into something that would help build the society I want to live in and be part of”. After looking into and reading about the challenges that exist within complex global […]

Continue reading

Use of Blockchain technology in Supply Chain Management

July 2, 2020 0 Comments

Blockchain technology empowers businesses to act responsibly in supply chain management. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925527320302012

Continue reading

Selskaper har måttet gjøre endringer i verdikjedene deres som et resultat av COVID-19

June 23, 2020 0 Comments

Globalt har vi sett at COVID-19 har påvirket mange verdikjeder, i mange tilfeller så har produsenter ikke vært i stand til å få produsert nok og godkjenning av varer tar for mye tid. I helsesektoren har dette spesielt blitt et problem; lang og streng godkjennings prosess. Der ser man at dagens metode er for gammeldags og […]

Continue reading

Secure Supply Chain AS

© 2020 Secure Supply Chain AS